El Casal Digital www.casaldigital.cat / .com

Fitxes

Fitxes educatives relacionades amb els temes i imatges del portal. És una sèrie de material imprimible que facilita la feina sobre el paper. Entre d’altres aspectes s’hi pot treballar la lectoescriptura i l’associació d’imatges.

Relacionar la imatge amb la paraula

Proposen activitats d’associar una imatge amb el seu nom (paraula escrita en majúscula). Cal relacionar cada imatge amb el concepte traçant una fletxa.

Fitxes - Relacionar la imatge amb la Paraula

Què és?

Es practica la cal·ligrafia resseguint la paraula i posteriorment escrivint-la sense cap mostra; es practica la lletra lligada i de pal. Les paraules a copiar corresponen amb el nom de l’objecte de cada imatge.

Fitxes - Què és?

Retalla i Ordena

Cal retallar les imatges i ordenar-les enganxant-les en la plantilla amb espais numerats. Són seqüències relacionades amb les activitats de Rutines.

Fitxes - Retalla i ordena